Leo Heremans

B-15-6286385
B-15-6286385 Linienzucht Bolt
Vater: B14-6308 784 - Sohn Broer Bolt
Mutter: B13-5019 067 - Tochter Nestzuster Bolt
B-15-6286319
B-15-6286319 Enkel Roeper Pair
Vater: B14-6212 087 - Sohn Roeper Pair
Mutter: B14-6305 721 - Tochter Roeper Pair
B-15-6286327
B-15-6286327 Enkelin Roeper Pair
Vater: B13-6314 863 - Sohn Roeper Pair
Mutter: B12-6321 608 - Tochter Jan
B-15-6286357
B-15-6286357 Enkelin Roeper Pair
Vater: B13-6326 647 - Zoon Kleine Blauwe
Mutter: B12-6310 315 - Tochter Roeper Pair
08872-14-619
08872-14-619 Enkel Den Euro
Vater: B06-6148 367 - Sohn Den Euro
Mutter: B05-6045 534 - Schwester B00-444
08872-14-614
08872-14-614 Doppelenkel Jan
Vater: B06-6148 250 - Sohn Jan
Mutter: B11-6327 086 - Tochter Jan
08872-14-347
08872-14-347 Enkel Olympiade 003
Vater: B06-6148 370 - Bruder Den Euro
Mutter: B06-6148 372 - Tochter Olympiade 003
08872-14-685
08872-14-685 Enkelin Den Euro
Vater: B06-6148 366 - Sohn Den Euro
Mutter: B06-6148 371 - Schwester Den Euro
01668-15-962
01668-15-962 Sohn First Euro
Vater: B01-6096 217 - First Euro (Bruder Euro)
Mutter: 0828-11-298 - Enkelin Olympiade 003
01668-15-965
01668-15-965 Tochter First Euro
Vater: B01-6096 217 - First Euro (Bruder Euro)
Mutter: 0824-14-1209 - Halbschwester Blauwe Leo
01234-15-9213
01234-15-9213 Urenkel Olympiade
Vater: 08872-09-2235 - Enkel Olympiade 003
Mutter: 08872-09-2244 - Enkelin Olympiade 003
01608-13-210
01608-13-210 Sohn Lucky Punch
Vater: B06-6410 700 - Lucky Punch
Mutter: NL08-1002 765 - Zusje Jan
0824-15-348
0824-15-348 Halbbruder Blauwe Leo
Vater: B04-6073 608 - Sohn Olympiade 003
Mutter: B04-6073 812 - Tochter Olympiade 003
0824-15-306
0824-15-306 Doppelenkel Olympiade
Vater: B04-6073 611 - Sohn Olympiade 003
Mutter: B06-6405 183 - Tochter Olympiade 003
0824-15-347
0824-15-347 Halbschwester Blauwe Leo
Vater: B04-6073 608 - Sohn Olympiade 003
Mutter: B04-6073 812 - Tochter Olympiade 003
0824-15-197
0824-15-197 Doppelenkelin Olympiade
Vater: B08-6385 535 - Sohn Olympiade 003
Mutter: B09-6269 285 - Tochter Olympiade 003
0824-15-332
0824-15-332 Doppelenkelin Olympiade
Vater: B08-6385 535 - Sohn Olympiade 003
Mutter: B06-6405 205 - Tochter Olympiade 003